Never Relax


Idyll and romance
Forget forever
A regular life
We won't lead never!

Don't feel regret
When girls give me a shit
Don't like their feelings
We do like their sin!

Slobbering and dreaming
Don't know what they mean
Fire and rage
Inside us scream!

We do not complain
We'll never be quite
Our mood is in flames
Nightmares all night!

We'll never cheat our maniac friends
We play for the witches as they do command

Don't fear to be a loser
Damnation we gained
Pride is high
And hare has remained!

We try to avoid
The spirit's collapse
As bands used to do
We never relax!

Hitches won't take us
We are not going to trust
The chicks and the faires
We do feel disgust

Hell is so near
Dark is our soul
Like demons and witches
We do reach our goalCaptcha
Piosenkę Bulldozer Never Relax przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Never Relax, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Never Relax. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bulldozer Never Relax w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.