Lollipop Tree


[partial]

One fine day in early spring
I play a funny trick
Out in the yard behind our house
I planted a lollipop stick
And everyday I watered it well
And watched it carefully
I hoped one day that stick would grow
To be a lollipop tree

Refrain:
Aha-ha Oh-ho-ho
What a sight to see
Me and my lollipop, lollipop, lolly, lolly, lollipop treeCaptcha
Piosenkę Burl Ives Lollipop Tree przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Lollipop Tree, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Lollipop Tree. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Burl Ives Lollipop Tree w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.