Girl Friday


Ain't that hard to live alone
Ain't that far to be from home
Cause gravity can never pull me down
Calculate the days I've spent proscinating
God knows when
Grow in silence feverish or flu
And again it's me and myself and I
Fall on me
Stand aside trying to keep my cool
Stand in line feeling like a fool
It's getting late now get back in your bed
Then remembered a what my daddy said
What' cha gonna be
And again it's me and myself and I
Stay with meCaptcha
Piosenkę Butterfingers Girl Friday przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Girl Friday, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Girl Friday. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Butterfingers Girl Friday w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.