Jesus I Was Evil


I used to do things and I'd say things you know Jesus I was evil
Make things and I'd break things you know Jesus I was evil
I never shook baby, I never beat no lady
I used to crash parties, Imagine what is in, I was evil
Go places and I'd pull faces you know Jesus I was evil
I never shook baby, I never beat no lady
But
Jesus I was evil
Jesus I was evil
I never shook baby, I never beat no lady
Now I help old ladies cross the street and I
Now I shine the shoes upon my feet and I
Now I throw my clothes at the homeless in the streets and I
Brush my hair a million times a week and I
Say my prayers before I go to sleep and I
I never shook baby, I never beat no lady
Jesus I was evil
Jesus I was evil
Jesus I was evil
Jesus I was evilCaptcha
Piosenkę Butterfingers Jesus I Was Evil przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Jesus I Was Evil, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Jesus I Was Evil. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Butterfingers Jesus I Was Evil w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.