Stolen


What would you say to me if I sold my soul
To the devil
Would you knel to me and deny
Yourself the effection
What would you say to me if I sold my soul
To the devil
If I ask you why confuse myself in corruption
I tried so too hard to try
Hardly try
What in the world what it's like to be stolen?
I was left in the dark feeling sorry and thank me
What in the world what it's like to be stolen?
What in the world did you do?
Why??????Captcha
Piosenkę Butterfingers Stolen przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Stolen, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Stolen. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Butterfingers Stolen w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.