Wet Blanket


mary and dave i heard them say
come on in down to java's shop
exploitedly be explicitely be
sought a fever

she's my wet blanket
sea pass alude gone for the grass
jewish construe i had the rest
so far the same utter me vain
yield me on in coz' i haven't sinned
for a long time
she's my wet blanket
what do you feel
sunshine burning on my skin
what do you see
yule log serenade
what do you feel
eminent reels
spindle around and roundCaptcha
Piosenkę Butterfingers Wet Blanket przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Wet Blanket, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Wet Blanket. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Butterfingers Wet Blanket w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.