Tekst piosenki Buzz Clifford: Ain't That I Don't Love You

Ain't That I Don't Love You


It ain’t that I don’t love you
It ain’t that I don’t love you no more, baby
It’s just when we’re together
I always feel your pain
I’d like to make you smile
Wash your tears
Wash them all away
Ain’t that I don’t love you
It’s just that I can’t stay
Gotta’ get away

When you and I were younger
We said everything gonna’ work out all right
Now it seems all our days
Are turning into long, lonely nights
I can’t stand to see you cryin’
For these dues I have to pay
Ain’t that I don’t love you
It’s just that I can’t stay

I’d like to make you smile
Wash your tears
Wash them all away
Ain’t that I don’t love you
It’s just that I can’t stay
Ain’t that I don’t love you
It’s just that I can’t stayCaptcha
Piosenkę Buzz Clifford Ain't That I Don't Love You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Ain't That I Don't Love You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Ain't That I Don't Love You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Buzz Clifford Ain't That I Don't Love You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.