Castles In The Air


Here my head up in the clouds
I feel I'm spinnin' around
Dreams will come and go but this is here to stay
So forever this way

Hold me now, hold me now
And say the things you say
Hold me now, hold me now
I pray

So here we are at the start of this road
Together building castles in the air
Words we don't need, without you I don't breathe
Forever building castles in the air

So softly like a sigh
Sea where the white horses ride
It all seems so real, a feeling deep inside
So our time will go on

Hold me now, hold me now
And say the things you say
Hold me now, hold me now
I pray

So here we are at the start of this road
Together building castles in the air
Words we don't need, without you I don't breathe
Forever building castles in the air

So here we are at the start of this road
Together building castles in the air
Words we don't need, without you I don't breathe
Forever building castles in the airCaptcha
Piosenkę B*Witched Castles In The Air przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Castles In The Air, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Castles In The Air. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę B*Witched Castles In The Air w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.