Oh Mr Postman


Angel, I can feel it's not you
Angel, I wish it were not true
And as I walk to the beat of my heart inside
I feel like letting go

Oh darling now
In my dreams you'll be tonight so

Oh Mr Postman give me a sign
Tell me you've a letter to make me feel fine
Oh don't you know I am waiting here for you
Tell me it will be here tonight

May be it's the way that I feel
Baby my heart it won't conceal
And as I walk to the beat of my heart inside
I feel like letting go

Oh darling now
In my dream you'll be tonight so

Oh Mr Postman give me a sign
Tell me you've a letter to make me feel fine
Oh don't you know I am waiting here for you
Tell me it will be here tonight

Oh tonight
He's in my heart
In my soul

And oh Mr Postman at last it's arrived
Here I have a letter, I know he's alive
Oh don't you know there's no more waiting here for him
Now I won't write

Now I won't write
Now I won't write
Now I won't write, good bye
Good bye Mr PostmanCaptcha
Piosenkę B*Witched Oh Mr Postman przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Oh Mr Postman, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Oh Mr Postman. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę B*Witched Oh Mr Postman w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.