Be With You Again


I set the course I'm coming back
I never should have gone
I started listen?? to the radio
They write of you in all the songs

You say it all you make it clear
We shouldn't be apart
I couldn't take anymore like this
Like holding the world in my heart

I wanna see you
Don't you know
I wanna hold you
Can't you tell

That every little bit of me
just wanna be the song in your heart

I wanna comeback

I don't wanna let you go
This is the way I'm gonna let you know
Baby look at us
I don't wanna live with my fingers crossed
Could I tell you this
Could I show you that
I just wanna be with you again

If only I could say the words
And see the smile on your face
If only I could make it back in time
That's when the world is mine

I wanna see you
Don't you know
I wanna hold you
Can't you tell

That every little bit of me
just wanna be the song in your heart

I wanna comeback

I don't wanna let you go
This is the way i'm gonna let you know
Baby look at us
I don't wanna live with my fingers crossed
Could I tell you this
Could I show you that
I just wanna be with you againCaptcha
Piosenkę C21 Be With You Again przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Be With You Again, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Be With You Again. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę C21 Be With You Again w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.