She Cries


I've been trying to believe
I've been trying but it's over

She's been hoping for
that you will find your love again

I'm flying paperplanes
With all the letters she writes

Why don't you realize now
That everytime you break it

She cries
Haven't been around to see her
All night
Haven't been around to hold her
I try but she cries
Haven't been around to tell her
That i try the best that i can

Words dont change the way i feel
Dont deny it to be better

Shes been cloce to me
And i dont wanna lose a friend

I've been looking for a way
To say im sorry

She's been waiting for you
But everytime your gone

She cries
Haven't been around to see her
All night
Haven't been around to hold her
I try but she cries
Haven't been around to tell her
That i try the best that i can

You dont wanna make it stop
I think i have seen enough
Things have just been way to rough
Tired of the same old bluff
I dont wanna make you cry
I just wanna say goodbye
I dont need your seek and hide
Living on the same old lie

She cries
Haven't been around to see her
All night
Haven't been around to hold her
I try but she cries
Haven't been around to tell her
That i try the best that i canCaptcha
Piosenkę C21 She Cries przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke She Cries, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki She Cries. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę C21 She Cries w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.