Tekst piosenki Cab Calloway: Everybody Eats When They Come To My House

Everybody Eats When They Come To My House


Have a banana, Hannah,
Try the salami, Tommy,
Give with the gravy, Davy,
Everybody eats when they come to my house!

Try a tomato, Plato,
Here's cacciatore, Dorie,
Taste the baloney, Tony,
Everybody eats when they come to my house!

I fix your favorite dishes,
Hopin' this good food fills ya!
Work my hands to the bone in the kitchen alone,
You better eat if it kills ya!

Pass me a pancake, Mandrake,
Have an hors-d'oeuvre-y, Irvy,
Look in the fendel (?), Mendel,
Everybody eats when they come to my house!

Hannah! Davy! Tommy! Dora! Mandrake!
Everybody eats when they come to my house!

Pastafazoola, Talullah!
Oh, do have a bagel, Fagel,
Now, don't be so bashful, Nashville,
Everybody eats when they come to my house!

Hey, this is a party, Marty,
Here, you get the cherry, Jerry,
Now, look, don't be so picky, Micky,
'Cause everybody eats when they come to my house!

All of my friends are welcome,
Don't make me coax you, moax you,
Eat the tables, the chairs, the napkins, who cares?
You gotta eat if it chokes you!

Oh, do have a knish, Nishia,
Pass me the latke, Macky,
Chile con carne for Barney,
Everybody eats when they come to my house!

Face! Buster! Chair! Chops! Fump!
Everybody eats when they come to my house!

Everybody eats when they come to my house!Captcha
Piosenkę Cab Calloway Everybody Eats When They Come To My House przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Everybody Eats When They Come To My House, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Everybody Eats When They Come To My House. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Cab Calloway Everybody Eats When They Come To My House w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.