The Calloway Boogie


Here's a little tune we're gonna play for you,
There ain't nothin' to it and it's easy to do:
Called the Calloway Boogie,
It's the Calloway Boogie,
Keeps you groovy twenty-four hours a day!

If you like music with a boogie beat,
Here's a little ditty that's really all reet!
It's the Calloway Boogie,
It's the Calloway Boogie,
Keeps you groovy twenty-four hours a day!

I woke up with the blues the other day,
The cats started jamming and they blew away
With the Calloway Boogie,
The Calloway Boogie,
Keeps you groovy twenty-four hours a day!

We play waltzes, bebop and jive,
But here's the kind of music that keeps you alive!
It's the Calloway Boogie,
It's the Calloway Boogie,
Keeps you groovy twenty-four hours a day!

If you like boogie with some hi-de-ho,
Just listen to me, here's the way it goes:
Hi-de-hi-de-hi-de-hi!
Ho-de-ho-de-ho-de-ho!
Keeps you groovy twenty-four hours a day!Captcha
Piosenkę Cab Calloway The Calloway Boogie przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Calloway Boogie, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Calloway Boogie. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Cab Calloway The Calloway Boogie w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.