Clinton St Blues


Montana is beautiful
This time of the year
What the fuck do I know
My eyes are lying again
The whiskey is wearing off
I'm sobering up
Last piss of the night
Route 6 I fucking hate you

I'm on a missionCaptcha
Piosenkę Cable Clinton St Blues przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Clinton St Blues, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Clinton St Blues. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Cable Clinton St Blues w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.