Human Interest Story


I'm a gamblin' man
Every mintue, every second of my life
Walking here's the easy part
Miles from home in my piece of shit car
Look at me, kiss my face
It's all 50/50 and it can only get better from here
Vegas- never-looked- this good
Twenty eight days in this steamhouse
Another scumbag suicide
I'm wide eyed and snow blind
Waiting for the worst of it all to come
Sold my soul here in the desert
And i'll be damned if i get it back any time soon
This city's an eyesore among eyesores,
Looks like this round's on the house
So do me a favor and give me one last goodbye fuck
Set the controls for the heart of the sun
Dying never looked this goodCaptcha
Piosenkę Cable Human Interest Story przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Human Interest Story, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Human Interest Story. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Cable Human Interest Story w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.