Not Today I'm Not


Not today i'm not
Said the greasy disgrace of a man
You're the biggest fuckin' loser in town, fuck
Cheapest fuckin' hooker in town, fuck

I can sell you a coke
But you can't use my telephone

I just want to get out of this place
Hell is in Missouri

I've had my fill of coffee & pills,
Give me another smoke
If you only knew the nightmares i've had
While sleeping in your bed

You can fuck your southern hospitality,
There's gotta be more than
One way to run to Georgia
Gonna run those dogs through your heart

Six dead in the delta
Six dead in the delta
Six dead in the delta
Six dead in the delta
Six dead in the delta
Six dead in the deltaCaptcha
Piosenkę Cable Not Today I'm Not przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Not Today I'm Not, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Not Today I'm Not. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Cable Not Today I'm Not w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.