Blurred Visions


You're gasping for breath
Your heart stops to beat
You'd enter your death
And your soul would release

Your death'll have to wait
I choose your fate
You'll find no rest
When your body lies in the chest

I pulverise your dreams
Resurrect you without limbs
No one hears your screams

Blurred visions
Of a life to be
An existence pain
To last eternally

Your death'll have to wait
I choose your fate
You'll find no rest
When your body lies in the chest

I manipulate your will
And you won't hesitate
When I order you to killCaptcha
Piosenkę Cadaver Blurred Visions przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Blurred Visions, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Blurred Visions. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Cadaver Blurred Visions w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.