So Long


Made up an apology,
I didn't know you'd be so uptight
You know I tend to mess up
on the things that could provide a good life, maybe not

Give me just a minute,
I know I could come up with something upright
Cause I don't have the heart to
like you do, go and take it out of sight, out of mind

I don't wanna be free, just don't have it in me
I'll keep my eyes wide open until I'm gone
I will be fine, a matter of time
You better stay and wait for me so long

Made up an apology,
I didn't know you'd be so uptight
For I don't have the heart to
like you do, go and take it out of sight, out of mind

I don't wanna be free, it's the sucker in me
I'll keep my eyes wide open until I die
I will be fine, a matter of time,
we'll figure out a way for us somehow

So longCaptcha
Piosenkę Caesar So Long przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke So Long, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki So Long. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Caesar So Long w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.