Tekst piosenki Calvert Robert: Moonshine in the Mountains

Moonshine in the Mountains


You can call me a hog-drunken swine
because I like drinking wine
but I'm really not drunk all the time
I was sober when I made up this rhyme
There's Moonshine in the mountains
and it's going so cheap
so grab yourself a bucket
a still's water runs deep
There's an injun who married a squaw
'cause her feet were size twenty four
I'll tell you what he marridged her for
if you help me get up from this floor
There's Moonshine in the mountains
and it's going so cheap
so grab yourself a bucket
a still's water runs deep
Well the reason this redskin got wed
to his freak-footed bride like I said
has completely gone out of my head
won't you please pass that bottle instead
There's Moonshine in the mountains
and it's going so cheap
so grab yourself a bucket
a still's water runs deep
I remember it much better now
it had something to do with a cow
she could milk it with one foot and plough
with the other no that ain't right somehow
There's Moonshine in the mountains
and it's going so cheap
so grab yourself a bucket
a still's water runs deep
I recall that they both came to town
she was wearing a Buffalo gown
and the old man when he saw my frown
said she's great when she treads them grapes down
There's Moonshine in the mountains
and it's going so cheap
so grab yourself a bucket
a still's water runs deepCaptcha
Piosenkę Calvert Robert Moonshine in the Mountains przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Moonshine in the Mountains, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Moonshine in the Mountains. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Calvert Robert Moonshine in the Mountains w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.