Ice Cream Everyday


The lights went out
In the abandoned house
Your house
After you left
Waved goodbye
Sat on a crate
Thought when I spoke
And thought when you?re gone

It?s just like every day
Do-do-do-do
Ice cream

Ride my bike
I turn the corner
And go home
Walk on the ground

Blink my eyes
Breath the air
And drink water
Just like every dayCaptcha
Piosenkę Camper Van Beethoven Ice Cream Everyday przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Ice Cream Everyday, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Ice Cream Everyday. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Camper Van Beethoven Ice Cream Everyday w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.