Sad Lover's Waltz


One step for boys, one step for girls, step away
One step for you, one step for me, step away
Don't take the third step, ''cause that's just the sad lovers' waltz
Don't take the third step, ''cause that's just the sad lovers' waltz

One step for anger, one step for pain, step away
One step for right, one step for wrong, step away
Don't take the third step, ''cause that's just a sad lover's waltz
Don't take the third step, ''cause that's just a sad lover's waltz

One step for boys, one step for girls, step away
One step for you, one step for me, step away
One more step makes three, and three steps a waltz
Don't take the third step, 'cause that's just a sad lover's waltzCaptcha
Piosenkę Camper Van Beethoven Sad Lover's Waltz przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Sad Lover's Waltz, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Sad Lover's Waltz. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Camper Van Beethoven Sad Lover's Waltz w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.