We Are All In This Together


WE ARE ALL IN THIS TOGETHER
by Carole King & David Palmer

The just are seeking justice
The meek are reaching out
For something only children
Can really know about

And some men cry for mercy
While they deny their brothers' pain
And some men laugh for reasons
They can never quite explain

We are all in this together
And maybe we'll see that one day
When we conquer our fear together
When we finally find a way

And we all need forgiving
For all the damage done
For the things we do, not thinking
For the hurt that we've caused someone

But me, I keep on living
Caught soemwhere there between
The reason and the meaning
The vision and the dream

We are all in this together
I know that seems easy to say
But don't use the word "forever"
It's enough just to say "someday"Captcha
Piosenkę Carole King We Are All In This Together przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke We Are All In This Together, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki We Are All In This Together. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Carole King We Are All In This Together w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.