Youve Got a Friend


Tonight you're mine, completely
You give your soul so sweetly
Tonight the light of love is in your eyes
But will you love me tomorrow
Is this a lasting treasure
Or just a moment's pleasure
Can I believe the magic in your sights
And will you love me tomorrow
Tonight with words unspoken
You say that I'm the only one
But will my heart be broken
When the night meets the morning sun
I'd like to know if your love
Is a love I can be sure of
So tell me now and I won't ask again
Will you still love me tomorrow
Will you still love me tomorrow
Will you still love me tomorrowCaptcha
Piosenkę Carole King Youve Got a Friend przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Youve Got a Friend, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Youve Got a Friend. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Carole King Youve Got a Friend w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.