Write This Down


Write this down remember every word
you're not the things they told you way back then
you're so much more than ideas in your head
so bury them and keep them so they can return when you're alone
and so that you can fight them in the end
Boy you know i'm sick and tired of healing all your pain
it's time for you to know the truth and cast your cares away
and i'm so sorry
it took too long to let you know that it's alright, it's ok
they mean nothing anyway
You say that you're so alone well loneliness is all you get
so get used to itCaptcha
Piosenkę Cartel Write This Down przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Write This Down, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Write This Down. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Cartel Write This Down w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.