Alright


Verse 1:
I guess I'm alright, guess I'm alright
I guess I'm doing fine, guess I doing fine
Do y' think I miss you, Do y' think I care?
Do y' think I'd lay down and die?

Chorus 1:
You never even tried,
You never even tried,

Verse 2:
Now it's about time, it's the right time
If you willed your mind, if you willed your mind
So fly on swift now, on your journey home
And you fled the nest now and you have flown

Chorus 2:
Ain't nothing you don't know,
Ain't nothing you don't know,

Bridge:
Look out to sea, and teLl me what we came here for (GLASTONBURY)
Is it what they say or is it more than we can know,

And if so Which way am I to go - Which way am I to go

Verse 3:
I guess I'm alright, guess I'm alright
I guess I'm doing fine, guess I'm doing fine
Can't see no reasons - for not pushing through
So make like the wind, that's blowing through

Chorus 3:
Ain't nothing you can do
Ain't nothing you can doCaptcha
Piosenkę Cast Alright przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Alright, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Alright. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Cast Alright w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.