Walkaway


If you've heard all they got to say, you looked but turned away
Just walkaway, walkaway if you've said all you got to say
Now the words just slip away, just walkaway, walkaway, walkaway
That's what they say, what they say, what they say, you gotta walkaway

If you've played all the games they play, you played them yesterday
Just walkaway, walkaway, if you've been where they want to go
Seen all they got to show, just walkaway, walkaway, walkaway
That's what they say, what they say, what they say, you gotta walkaway

Now you must believe me, you never lose your dreams
So now you must believe me, ee never lose our dreams

If you've proved all there is to prove, got nothing left to use
Just walkaway, walkaway, if you've done all there is to do
There ain't nothing left for you, just walkaway, walkaway, walkaway

That's what they say, what they say, what they say
Walkaway, walkaway, walkaway
That's what they say, what they say, what they say
You gotta walkaway todayCaptcha
Piosenkę Cast Walkaway przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Walkaway, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Walkaway. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Cast Walkaway w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.