Dazed And Confused


(by Led Zeppelin)

Been dazed and confused for so long it's not true,
Wanted a woman, never bargained for you
Lots of people talk and few of them know,
Soul of a woman was created below yeah!
You hurt and abused tellin' all of your lies,
Run around sweet baby, lord how they hypnotize
Sweet little baby, I don't know where you've been,
Gonna love you baby, here I come again
Every day I work so hard
Bringin' home my hard earned pay
Try to love you baby, but you push me away
Don't know where you're goin'
Only know just where you've been,
Sweet little baby, I want you again
Been dazed and confused for so long, it's not true,
Wanted a woman, never bargained for you
Take it easy baby, let them say what they will
Will your tongue wag so much when I send you the bill?Captcha
Piosenkę Cave In Dazed And Confused przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Dazed And Confused, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Dazed And Confused. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Cave In Dazed And Confused w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.