4% Of Something


4% of something's
Better than 10% of nothing blue
4% of something's
Better than 10% of nothing blue
Well I don't like the way you work
It's all I can do

Working on a number
My fingers to the bone on my guitar
Working on a number
My fingers to the bone on my piano
All I got the end of the day
Is a message from the King

4% of something's
Better than 10% of nothing blue
4% of something's
Better than 10% of nothing blue
Well I don't like the way you work
It's all I can do

I'm trying to scratch a living
But, all this man is giving me is the blues
I'm trying to scratch a living
But, all the man is giving me is the blues
I've got to find a way to make my music play
Or I'm gonna lose my mind

4% of something's
Better than 10% of nothing blue
4% of something's
Better than 10% of nothing blue
Well I don't like the way you work
It's all I can do

4% of something's
Better than 10% of nothing blue
4% of something's
Better than 10% of nothing blue
Well I don't like the way you work
It's all I can do

4% of something's
Better than 10% of nothing blue

[Repeat to fade]Captcha
Piosenkę C.c.r. 4% Of Something przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke 4% Of Something, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki 4% Of Something. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę C.c.r. 4% Of Something w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.