Bee In My Bonnet


I got a bee in my bonnet
Got a chip on my shoulder
I got a hole in my shoe
And my toes are getting colder
I got ants in my pants
I got fries in my thighs
I got a bone in my nose
I got frit in my ass

I got a bee in my bonnet
Got a chip on my shoulder

I got a flee in my ear
I wear my heart on my sleeve
I got a ticket for the train
And I'm ready to leave
I got a rockin' pneumonia
and the boogie woogie flu
I got the palpations
All because of you

I got a bee in my bonnet
Got a chip on my shoulder

I'm burning, with love

I got my fish on the line
I got my hand in the water
I know right from wrong
So I do what I oughta

I laugh in the day
I cry in the night
Woo hoo baby
Gonna be alright

I got a bee in my bonnet
Got a chip on my shoulder
I got a bee in my bonnet
Got a chip on my shoulderCaptcha
Piosenkę C.c.r. Bee In My Bonnet przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Bee In My Bonnet, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Bee In My Bonnet. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę C.c.r. Bee In My Bonnet w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.