In Like the Rose


In like the rose that grows in your soul, out of time now you're out for more
In like the stone that forms in your heart, out of reach but you can't give up this time

I'm on a wire to see your star shine
I'm on a wire to see your star shine

In like the sun that falls on us all, out of time but you can't let go
Into the dark you've stumbled alone, out of sight now you can't return this time

I'm on a wire to see your star shine
I'm on a wire to see your star shine
I've been blind, I've torn out my eyes but I fear no more
I've been blind, you've turned from my side but I felt your voice

In like the cold that grows in your bones, out of time now you can't go on
End of the road you've taken alone, devils' hands will replace the ones I've known

I'm on a wire to see your star shine
I'm on a wire to see your star

Please darling, hear me darling, see darling you don't owe them nothing
I'm on a wire I've taken your silence but can't no more
Please darling, hear me darling, see darling you don't owe them nothing
I'm on a wire you fade in the light where I can't follow

Time, keeps this love alive but your hope is gone
Time, keeps this love alive but the hope is goneCaptcha
Piosenkę C.c.r. In Like the Rose przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke In Like the Rose, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki In Like the Rose. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę C.c.r. In Like the Rose w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.