Someday Never Comes


First thing I remember was asking papa why
For there were many things I didn't know
And daddy always smiled and took me by the hand
Saying someday you'll understand
(chorus:)
Well I'm here to tell you now each and every mother's son
That you better learn it fast you better learn it young
'Cause someday never comes
Well time and tears went by and I collected dust
For there were many things I didn't know
When daddy went away, he said, try to be a man,
And someday you'll understand
Well, I'm here
And then one day in April, I wasn't even there,
For there were many things I didn't know
A son was born to me Mama held his hand,
sayin' someday you'll understand
Well, I'm here
Think it was September, the year I went away,
For there were many things I didn't know
And still I see him standing tryin' to be a man,
I said, someday you'll understand
Well, I'm here to tell you now, each and every mother's son,
That you better learn it fast, you better learn it young,
'Cause someday never comesCaptcha
Piosenkę C.c.r. Someday Never Comes przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Someday Never Comes, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Someday Never Comes. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę C.c.r. Someday Never Comes w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.