Trapped In The Dark


Crestfallen I cross the border of the Dark
Something cold penetrates my heart
It rules me, drags me into black
Lifeless, within the moonlit sky I'm lying
My wings are torn I'm crying
"Why am I here? What have I done?
Who goes near? Where is my Sun?"

Trapped in the Dark I'm paralyzed
Dark fills me up with Her Drink
Sweet pictures She draws before me eyes
Acute pain! She sinks her teeth in into me
When She is ending to swallow me
She flings me down, falling I call the Sun
"Save me!
Why must I suffer? Why my weak body can't
Oppose when Darkness covers me?
Why must I comply with Her wishes?
Oh my dear Lord, why me?"

Soulless, wingless and twisted
I'm falling into space
Dark took my soul and cut my wings
But She can't take my faith
Clouds stop my downfall
Stark-naked
I'm waiting for someone
I'm waiting for my Death to come

[Autumn 96]Captcha
Piosenkę Celestial Crown Trapped In The Dark przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Trapped In The Dark, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Trapped In The Dark. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Celestial Crown Trapped In The Dark w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.