With The Autumns Winds


When the Sun draws to a close
Night with Silence, sweet lonely silence beckon, compel us
to leave this reality - pale face of the world-
making us dreaming about immortallity near the haunted shores of
Grasping Styx

On the dark fields overgrown with the pale flowers of the asphodels,
the fleshless light shadows of the dead rampage through these fields
They complain about their cheerless life without the light and desires
Their groans are quietly heard, barely perceptible remind me - us -
the same as they, persecuted by the autumns winds

[11 february 1999]Captcha
Piosenkę Celestial Crown With The Autumns Winds przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke With The Autumns Winds, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki With The Autumns Winds. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Celestial Crown With The Autumns Winds w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.