Inhuman Dissections Of Souls


[Music: Martin & Andreas]
[Lyrics: Martin]

I have found the pleasure in life
Trequent with the dead
I love their devoted eyes
They never tell me lies

I crush the corpses
Crawl on the graves
The smell of death
fill my lungs

I crush the corpses
Crawl on their graves
The smell of death
fill my lungs

Tear up your organs
Eating the remains
Suck your stinking fingers
Soon I will be fed

Feel the mush upon my lips
Taste the septic bacteria
Rotten buried dead
Soon I will be fed

The maggots dwell on your skin
I rip your lovely skull
Your flesh putrid and rotten
I have found the pleasure in life

Tear up your organs
Eating the ramains
Suck your stinking fingers
Soon I will be fed

I have found the pleasure in life
Frequent with the dead
I love their devoted eyes
They never tell me liesCaptcha
Piosenkę Centinex Inhuman Dissections Of Souls przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Inhuman Dissections Of Souls, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Inhuman Dissections Of Souls. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Centinex Inhuman Dissections Of Souls w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.