Don't Give A Damn


My dear stop complaining
My patience is waning
I don't give a damn anymore

For 6 years I waited
Angry and frustrated
I don't give a damn anymore

I've been locked up, been locked down
I've been held up in a showdown
I waited for you all the while

My gal I've been drifting
From Raleigh to Reno
My blood summons me to the road

My look's never good
But I did what I could
I don't give a damn anymore

I've been held up in bus stops
I've been lonesome in land lock
And I thought of you all the while

Your rope's getting tighter
My standards are higher
I don't give a damn anymore

Oh stiff boots and rawhide
I'm done with my old life
I don't give a damn anymore

I've been locked up been locked down
I've been held up in a showdown
I waited for you all the while

I've been stood up been broke down
I've been better back in this town
I'll saddle up soon and be gone

I'll saddle up soon and be goneCaptcha
Piosenkę Chairlift Don't Give A Damn przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Don't Give A Damn, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Don't Give A Damn. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Chairlift Don't Give A Damn w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.