Lullaby Of Birdland


Ooh, Lullaby of Birdland
That is what I always hear, when you sigh
Never in my Wordland
Could there be ways to reveal in a phrase how I feel?

Have you ever heard two turtledoves
Bill and Coo, when they're in love?
That's the kind of magic music
We'll make with our lips when we kiss

And there's that weepy old willow
He really knows how to cry
That's how I'd cry on my pillow
If you should tell me farewell and goodbye

Lullaby of Birdland, whisper low
Kiss me sweet and we'll go
Flying high in Birdland, high in the sky up above
All because we're in love

Have you ever heard two turtledoves
Bill and Coo, when they're in love?
That's the kind of magic music
We'll make with our lips when we kiss

And there's that weepy old willow
He really knows how to cry
That's how I'd cry on my pillow
If you should tell me farewell or goodbye

Lullaby of Birdland, whisper low
Kiss me sweet and then we'll go
Flying high in Birdland, high in the sky up above
All because, baby, we're in love

Lullaby of Birdland
Ooh, Lullaby of Birdland, yeah
Lullaby of Birdland
LullabyCaptcha
Piosenkę Chaka Khan Lullaby Of Birdland przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Lullaby Of Birdland, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Lullaby Of Birdland. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Chaka Khan Lullaby Of Birdland w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.