Flow (Bonnie And Clyde)


hold up man
watch me come down
and do my thang
watch me swang wide
while my ride change
groupies it ain't a thang
we switchin and grippin grain
and getting the money man
and my name is chamillinaire
and i ride swangs
from shreveport little rock
to taliman
groupies it ain't a thang
we switchin and grippin grain
and lovin the money

i show her off to the groupies
let the know shes in my life
when i billionaire i let a foreinger be my wife
its a period every month
when i don't get to touch her
but after four or five days of sober fiendin will clutch her
scremin to bust nut
please dont be a nut
cause only a nut
would try to put his hands on my slut
a lot of guys with her
but them other guys dont matterCaptcha
Piosenkę Chamillionaire Flow (Bonnie And Clyde) przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Flow (Bonnie And Clyde), gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Flow (Bonnie And Clyde). Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Chamillionaire Flow (Bonnie And Clyde) w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.