Tekst piosenki Charlie Landsborough: Little Bit Of Heaven

Little Bit Of Heaven


Oh the north wind is blowin
Soon I'll be goin on my way
There's nothing here for me
You've made that pretty clear
So I'll depart
With a little bit of heaven and a
Whole lot of hell in my heart

There's a train around nine
And the end of the line is miles away
I'll drown my self in drinkin
And every time I think of you I'll find
A little bit of heaven and a
Whole lot of hell in my mind

Time and distance
I hope will do the trick
You're the sweetest habit
I've tried to kick
And I can tell its gonna be hell

I'm travelin light
But that's just the polite way to say
I'm down on my luck
Some say that you took me for a ride
Gave me a little bit of heaven and a
Whole lot of hell here inside

Time and distance
I hope will do the trick
You're the sweetest habit
I've tried to kick
And I can tell its gonna be hell

Time and distance
I hope will do the trick
You're the sweetest habit
I've tried to kick
And I can tell its gonna be hell

Oh the north wind is blowin
Soon I'll be goin on my way
There's nothing here for me
You've made that pretty clear
So I'll depart
With a little bit of heaven and a
Whole lot of hell in my heart

With a little bit of heaven and a
Whole lot of hell in my heart

With a little bit of heaven and a
Whole lot of hell in my heartCaptcha
Piosenkę Charlie Landsborough Little Bit Of Heaven przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Little Bit Of Heaven, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Little Bit Of Heaven. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Charlie Landsborough Little Bit Of Heaven w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.