El Cerrito Place


I been hangin' round this place, I been lookin' through your space
I been waitin' for you, I've been waitin' for you
All the places you would go, all the people that you know
I've been lookin' for you, I've been lookin' for you
And all them pretty people up on El Cerrito Place
They all got somethin' in their pockets, all got somethin' on their face
They roll down to La Brea where it meets the boulevard
Singin' hallelujah while they dance over the stars
They all think they're goin' far
Chorus:
Me I've been lookin' for you baby, I've been lookin' for you baby
I've been lookin' for you baby, I've been lookin' for you baby
All night long, all night long, all night long
Somebody said they might have seen you where the ocean meets the land
So I've been out here all night lookin' for your footprints in the sand
Did you hear the ocean singing, baby did you sing along
As you danced over the water to some ol' forgotten song,
Were you even here at all?
Me I've been lookin' for you baby, I've been lookin' for you baby
I've been lookin' for you baby, I've been lookin' for you baby
All night long, all night long, all night long
Somehow I wound up in the desert just after daylight
There's a Joshua Tree grows that little place you always liked
These pioneer town people they ain't got too much to say
And if they might have seen you they ain't givin' you away
Now it's been two days
Me I've been lookin' for you baby, I've been lookin' for you baby
I've been lookin' for you baby, I've been lookin' for you baby
All night long, all night long, all night long
I think I'll go back to the city, back to El Cerrito Place
That's the last time I saw that pretty smile upon your face
I've been lookin' for you babyCaptcha
Piosenkę Charlie Robison El Cerrito Place przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke El Cerrito Place, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki El Cerrito Place. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Charlie Robison El Cerrito Place w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.