New Year's Day


Well, I woke up early Sunday mornin'
Had myself a piece of toast
Had 50 dollars in my pocket
Gonna chase myself a ghost

Went down Camino Espinoza
Gonna get me a divorce
I'm gonna split with all my money
See that girl who loves a horse

It's 'New Year's Day' here on the border
And it's always been this way
I never do the things, I oughta
I think I'll stay, it's 'New Year's Day'

Well, I met 'em, boys they're from ol' Connor
Cowboy like you've never seen
They're up for anything you want to
Live on steak and refried beans

They bought up half of Southern Texas
It's why they act the way they do
When 'em, boys meet me in Laredo
They think they own Laredo too

It's 'New Year's Day' here on the border
And it's always been this way
I never do the things, I oughta
I think I'll stay, it's 'New Year's Day'

Well, I know a girl here in Laredo
Her name's Pussy Willow Rose
She got that ring 'round the collar
Got that ring stuck through her nose

She works there, at the Dallas Cowboys
But she got no in between
Like all them, other boys in dresses
They ain't every cowboys dream

It's 'New Year's Day' here on the border
And it's always been this way
I never do the things, I oughta
I think I'll stay, it's 'New Year's Day'

It's 'New Year's Day' here on the border
And it's always been this way
I never do the things, I oughta
I think I'll stay, it's 'New Year's Day'Captcha
Piosenkę Charlie Robison New Year's Day przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke New Year's Day, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki New Year's Day. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Charlie Robison New Year's Day w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.