The Wedding Song


Well, you are still here
And I am still here
Whether I ever loved you is
Not perfectly clear
You went a semester to West Texas State
But the freshmen fifteen you gained
Killed all your dates
I guess I still love you if I ever did
And I can see myself having a couple of kids
And we will get by
For the rest of our lives
So play the Cotton-Eyed Joe
For the folks don't you know
Keep the dogs in the truck
Til you leave
We got some wieners and buns
When the brisket's all gone
For our wedding in suburban Seguin
Well, I am still here
And you are still here
Whether I ever loved you is
Not perfectly clear
Though weight's not an issue you have gained more
And when I said I do well I slammed all the doors
To a future where I could see Paris in spring
And I wasn't prepared for the weight of this ring
But we will get by
For the rest of our lives
So play the Cotton-Eyed Joe
For the folks don't you know
Keep the dogs in the truck
Til you leave
We got some wieners and buns
When the brisket's all gone
For our wedding in suburban Seguin
So play some old BTO
For my friends don't you know
Keep your dogs in the truck
Til you leave
Get out the wieners and buns
Cause the briskets all gone
At our wedding in suburban Seguin
I said I love you in suburban Seguin
Now lets make loveCaptcha
Piosenkę Charlie Robison The Wedding Song przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Wedding Song, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Wedding Song. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Charlie Robison The Wedding Song w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.