I Already Do


Cautions in the wind
The hardest part is through
You don't have to try so hard
To make me fall for you

I've surprised myself
With what I've gone and done
Just today I heard myself
Swear you were the one

Chorus
Laugh I just have to laugh
I really thought you knew
I can't believe
That your asking me
When I will love you
I already do
I already do

You've been doing fine
Please don't change a thing
It's too good to hide away
So i might as well come clean

I didn't shout it out
But everybody knew
Funny you're the only one who didn't have a clue

REPEAT CHORUS

I gave you my heart
Can't you feel the power
You want to see the light
Baby the sun's been up for hours

REPEAT CHORUSCaptcha
Piosenkę Chely Wright I Already Do przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I Already Do, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I Already Do. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Chely Wright I Already Do w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.