All That Jazz


(ANNOUNCER)
5, 6, 7, 8!

(VELMA)
Come on babe
Why don't we paint the town?
And all that Jazz

I'm gonna rouge my knees
And roll my stockings down
And all that jazz

Start the car
I know a whoopee spot
Where the gin is cold
But the piano's hot

It's just a noisy hall
Where there's a nightly brawl
And all
That
Jazz

(COMPANY)
Skidoo!

(VELMA)
And all that Jazz

(COMPANY)
Hotcha!
Whoopee!

(VELMA)
And all that Jazz

(COMPANY)
Ha! Ha! Ha!

(VELMA)
So lick your hair
And wear your buckle shoes
And all that Jazz

I hear that Father Dip
Is gonna blow the blues
And all that Jazz

Hold on, hon
We're gonna bunny hug
I bought some aspirin
Down at United Drug
In case you shake apart
And want a brand new start
To do that-

(ROXIE)
Jazz

(VELMA)
Find a flask
We're playing fast and loose

(ALL)
And all that jazz

(VELMA)
Right up here
Is where I store the juice

(ALL)
And all that jazz

(VELMA)
Come on, babe
We're gonna brush the sky
I bet you luck Lindy
Never flew so high
'Cause in the stratosphere
How could he lend an ear
to all that Jazz?

(VELMA)
Oh, you're gonna see your sheba shimmy shake

(COMPANY)
And all that jazz

(VELMA)
Oh, she's gonna shimmy 'till her garters break

(COMPANY)
And all that jazz

(VELMA)
Show her where to park her girdle
Oh, her mother's blood'd curdle

(COMPANY)

If she'd hear her baby's queer
For all that jazz

(VELMA)
And all that jazz
And all that jazz

Come on babe
Why don't we paint
The town?
And all that jazz

I'm gonna
Rouge my knees
And roll my
Stockings down
And all that jazz

Start the car
I know a whoopee spot
Where the gin is cold
But the piano's hot
It's just a noisy hall
Where there's a nightly brawl
And all that-

(COMPANY)
jazz

(VELMA)
No, I'm no one's wife
But, Oh, I love my life
And all that Jazz!

(COMPANY)
That Jazz!Captcha
Piosenkę Chicago The Musical All That Jazz przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke All That Jazz, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki All That Jazz. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Chicago The Musical All That Jazz w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.