Razzle Dazzle


BAILIFF(Spoken)
Mr Flynn, his honor is here

BILLY(Spoken)
Thank you Just a moment
You ready?

ROXIE(Spoken)
Oh Billy, I'm really scared

BILLY(Spoken)
Roxie, you got nothing to worry about
It's all a circus, kid A three ring circus
These trials- the wholeworld- all show business
But kid, you're working with a star, the biggest!

(Singing)

Give 'em the old razzle dazzle
Razzle Dazzle 'em
Give 'em an act with lots of flash in it
And the reaction will be passionate
Give 'em the old hocus pocus
Bead and feather 'em
How can they see with sequins in their eyes?

What if your hinges all are rusting?
What if, in fact, you're just disgusting?

Razzle dazzle 'em
And they;ll never catch wise!

Give 'em the old Razzle Dazzle

BILLY AND COMPANY
Razzle dazzle 'em
Give 'em a show that's so splendiferous

BILLY
Row after row will crow vociferous

BILLY AND COMPANY
Give 'em the old flim flam flummox
Fool and fracture 'em

BILLY
How can they hear the truth above the roar?

COMPANY
Roar, roar, roar!

BILLY AND COMPANY
Throw 'em a fake and a finagle
They'll never know you're just a bagel,

BILLY
Razzle dazzle 'em
And they'll beg you for more!

BILLY AND COMPANY
Give 'em the old double whammy
Daze and dizzy 'em
Back since the days of old Methuselah
Everyone loves the big bambooz-a-ler

Give 'em the old three ring circus
Stun and stagger 'em
When you're in trouble, go into your dance

Though you are stiffer than a girder
They'll let you get away with murder
Razzle dazzle 'em
And you've got a romance

COMPANY(The same time as BILLY's)
Give 'em the old
Razzle Dazzle

BILLY
Give 'em the old Razzle Dazzle
Razzle dazzle 'em
Show 'em the first rate sorceror you are
Long as you keep 'em way off balance
How can they spot you've got no talent
Razzle Dazzle 'em

BILLY AND COMPANY
Razzle Dazzle 'em
Razzle Dazzle 'em

And they'll make you a star!Captcha
Piosenkę Chicago The Musical Razzle Dazzle przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Razzle Dazzle, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Razzle Dazzle. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Chicago The Musical Razzle Dazzle w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.