Tekst piosenki Chicago The Musical: We Both Reached For The Gun

We Both Reached For The Gun


[REPORTERS]
Where'd you come from?
[BILLY (as Roxie)]
Mississippi
[REPORTERS]
And your parents?
[BILLY (as Roxie)]
Very wealthy
[REPORTERS]
Where are they now?
[BILLY (as Roxie)]
Six feet under
[BILLY]
But she was granted one more start
[BILLY (as Roxie)]
The convent of The Sacred Heart!
[REPORTERS]
When'd you get here?
[BILLY (as Roxie)]
1920
[REPORTERS]
How old were you?
[BILLY (as Roxie)]
Don't remember
[REPORTERS]
Then what happened?
[BILLY (as Roxie)]
I met Amos
And he stole my heart away
Convinced me to elope one day
[MARY SUNSHINE (spoken)]
Oh you poor dear I can't beleive what you have been through A convent girl! A run-away marriage!
Now tell us roxie
[MARY SUNSHINE]
Who's Fred Casely?
[BILLY (as Roxie)]
My ex-boyfriend
[REPORTERS]
Why'd you shoot him?
[BILLY (as Roxie)]
I was leavin'
[REPORTERS]
Was he angry?
[BILLY (as Roxie)]
Like a madman
Still I said, "Fred, move along"
[BILLY]
She knew that she was doing wrong
[REPORTERS]
Then describe it
[BILLY (as Roxie)]
He came toward me
[REPORTERS]
With the pistol?
[BILLY (as Roxie)]
From my bureau
[REPORTERS]
Did you fight him?
[BILLY (as Roxie)]
Like a tiger
[BILLY]
He had strength and she had none
[BILLY (as Roxie)]
And yet we both reached for the gun
Oh yes, oh yes, oh yes we both
Oh yes we both
Oh yes, we both reached for
The gun, the gun, the gun, the gun
Oh yes, we both reached for the gun
For the gun
[REPORTERS]
Oh yes, oh yes, oh yes they both
Oh yes, they both
Oh yes, they both reached for
The gun, the gun, the gun, the gun,
Oh yes, they both reached for the gun
For the gun
[BILLY]
Understandable, understandable
Yes it's perfectly understandable
Comprehensible, Comprehensible
Not a bit reprehensible
It's so defensible
[REPORTERS]
How're you feeling?
[BILLY (as Roxie)]
Very frightened
[REPORTERS]
Are you sorry?
[ROXIE]
Are you kidding?
[REPORTERS]
What's your statement?
[BILLY (as Roxie)]
All I'd say is
Though my choo-choo jumped the track
I'd give my life to bring him back
[REPORTERS]
And?
[BILLY (as Roxie)]
Stay away from
[REPORTERS]
What?
[BILLY (as Roxie)]
Jazz and liquor
[REPORTERS]
And?
[BILLY (as Roxie)]
And the men who
[REPORTERS]
What?
[BILLY (as Roxie)]
Play for fun
[REPORTERS]
And what?
[BILLY (as Roxie)]
That's the thougt that
[REPORTERS]
Yeah
[BILLY (as Roxie)]
Came upon me
[REPORTERS]
When?
[BILLY]
When we both reached for the gun!
[MARY SUNSHINE]
Understandable, understandable
[BILLY AND MARY SUNSHINE]
Yes, it's perfectly understandable
Comprehensible, comprehensible
Not a bit reprehensible
It's so defensible!

[REPORTERS]
Oh yes, oh yes, oh yes, they both
Oh yes, they both
Oh yes, they both reached for
[BILLY (spoken)]
Let me hear it!
[REPORTERS]
The gun, the gun, the gun,
The gun
Oh yes, they both reached
For the gun
[BILLY (spoken)]
A little louder!
[REPORTERS]
For the Gun
Oh yes, oh yes, oh yes, they both
Oh yes, they both
Oh yes, they both reached
For the gun, the gun,
[BILLY (spoken)]
Now you got it!
[REPORTERS]
The gun,the gun
Oh yes They both reached
For the gun
For the gun
[BILLY AND REPORTERS]
Oh yes, oh yes, oh yes, they both
Oh yes, they both
Oh yes, they both reached for
The gun, the gun, the gun,the gun
Oh yes, they both reached for the gun
For the gun
Oh yes, oh yes, oh yes, they both
Oh yes, they both
Oh yes, reached for
The gun, the gun, the gun,the gun
The gun, the gun, the gun,the gun
The gun, the gun, the gun,the gun
[BILLY]
Both reached for thegun
[REPORTERS]
The gun, the gun, the gun,the gun
The gun, the gun, the gun,the gun
The gun, the gun, the gun,the gun
The gun, the gun, Both reached for the gunCaptcha
Piosenkę Chicago The Musical We Both Reached For The Gun przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke We Both Reached For The Gun, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki We Both Reached For The Gun. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Chicago The Musical We Both Reached For The Gun w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.