Tekst piosenki Chicago The Musical: When You're Good To Mama

When You're Good To Mama


And now ladies and gentlemen -
The Keeper of the keys,
The Countess of the clink,
The mistress of Murderers Row,
Matron Mama Morton!

Ask any of the chickies in my pen
They'll tell you I'm the biggest Mutha Hen
I love them all and all of them love me -
Because the system works;
The system called reciprocity!

Got a little motto
Always sees me through -
When you're good to Mama
Mama's good to you!

There's a lot of favors
I'm prepared to do -
You do one for Mama
She'll do one for you!

They say that life is tit for tat
And that's the way I live -
So, I deserve a lot of tat
For what I've got to give!

Don't you know that this
Hand washes that one too -
When you're good to Mama
Mama's good to you!

If you want my gravy
Pepper my ragu -
Spice it up for Mama
She'll get hot for you!

When they pass that basket
Folks conribute to -
You put in for Mama
She'll put out for you!

The folks a top the ladder
Are the ones the world adores -
So boost me up my ladder kid
And I'll boost you up yours!

Let's all stroke together
Like the Princeton crew -
When you're strokin' Mama
Mama's strokin' you!

So what's the one conclusion
I can bring this number to?
When you're good to Mama
Mama's good to you!!Captcha
Piosenkę Chicago The Musical When You're Good To Mama przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke When You're Good To Mama, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki When You're Good To Mama. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Chicago The Musical When You're Good To Mama w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.