Universal Pussy


My my my my

Pink, yellow, blue
Sealed it in a bag
And sold it back to you
Put it on a shelf
Filed it under p
It's a universal pussy
No longer me

my universal pussy and a superstar
my universal pussy and a superstar
my universal pussy and a superstar
my universal pussy and a superstar

See it up high
You can see it down low
See it on times square
I don´t own it no more

We see it on the billboard
On you're your bedroom floor
my universal pussy
Comin´ through your door

my universal pussy and a superstar
my universal pussy and a superstar
my universal pussy and a superstar
my universal pussy and a superstar
my universal pussy and a superstar
my universal pussy and a superstar
my universal pussy and a superstar
my universal pussy and a superstar

Died it died it, I got it die, its dead it's died its now its yours

my universal pussy and a superstar
my universal pussy and a superstar
my universal pussy and a superstar
my universal pussy and a superstar
my universal pussy and a superstar
my universal pussy and a superstar
my universal pussy and a superstar
my universal pussy and a superstarCaptcha
Piosenkę Chicks On Speed Universal Pussy przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Universal Pussy, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Universal Pussy. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Chicks On Speed Universal Pussy w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.