Wordy Rappinghood


What are words worth?
What are words worth? - words

Words in papers, words in books
Words on TV, words for crooks
Words of comfort, words of peace
Words to make the fighting cease
Words to tell you what to do
Words are working hard for you
Eat your words but don't go hungry
Words have always nearly hung me

What are words worth?
What are words worth? - words

Words of nuance, words of skill
And words of romance are a thrill
Words are stupid, words are fun
Words can put you on the run

mots pressés, mots sensés,
mots qui disent la vérité
mots maudits, mots mentis,
mots qui manquent le fruit d'esprit

What are words worth?
What are words worth? - words

Its a rap race, with a fast pace
Concrete words, abstract words
Crazy words and lying words
Hazy words and dying words
Words of faith and tell me straight
Rare words and swear words
Good words and bad words

What are words worth?
What are words worth? - words

Words can make you pay and pay
Four-letter words I cannot say
Panty, toilet, dirty devil
Words are trouble, words are subtle
Words of anger, words of hate
Words over here, words out there
In the air and everywhere
Words of wisdom, words of strife
Words that write the book I like
Words won't find no right solution
To the planet earth's pollution
Say the right word, make a million
Words are like a certain person
Who can't say what they mean
Don't mean what they say
With a rap rap here and a rap rap there
Here a rap, there a rap
Everywhere a rap rap

Rap it up for the common good
Let us enlist the neighbourhood
It's okay, I've overstood
This is a wordy rappinghood, okay, bye

What are words worth?
What are words worth? - words

What are words worth?
What are words worth? - words

He'll stop Don't stop StopCaptcha
Piosenkę Chicks On Speed Wordy Rappinghood przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Wordy Rappinghood, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Wordy Rappinghood. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Chicks On Speed Wordy Rappinghood w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.