The gates of door to door


She, sleep, dreams of childhood
Waiting in the fields
First love kept secret
Hide behind the tree

She dreams of childhood
And I dream of her

She, sleep, dreams of leaving
Drives past her friends
The rain fell so heavy
She could not see me there

She dreams of leaving
And I dream of herCaptcha
Piosenkę China Crisis The gates of door to door przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The gates of door to door, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The gates of door to door. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę China Crisis The gates of door to door w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.