Changed Man


Daily
I've been waiting
For the time to pass
And Let it fade in
But baby, my patience
Is driving me crazy
Making me fall apart
What do you do
When the truth isn't
Quite enough?
They lookin at you
Tellin you
We need to break it up
You need to trust what you do
It's you and me my love
But Ima make it up to you
And show the world
I'm a changed man
Cause u mean much to me
I don't wanna be done
I'm doing all that I can
And everybody hates Chris
They can never understand
So can we love
Can we love
Can we love
Can we love
Can we love
Can we love
Can we love again
Girl I know I told you
Baby this ain't over
This ain't over
It ain't over
I remember your touch
God I miss u so much
Please believe me
Baby I'm sorry
And all of this money and fame
Can never amount
To every morning when I see your face
What do you do?
When the truth isn't
Quite enough?
They looking at you
Tellin you
We need to break it up
You need to trust what you do
It's you and me my love
But Ima make it up to you
And show the world
I'm a changed man
Cause u mean much to me
I don't wanna be done
I'm doing all that I can
And everybody hates Chris
They can never understand
So can we love
Can we love
Can we love
Can we love
Can we love
Can we love
Can we love again again
Girl I know I told you
Baby this ain't over
This ain't over
It ain't over
Saying I'm sorry
Doesn't make it alright
I know
I know
But I believe that we can make it
If we try
If we try
Yeah, yeah
Wooaaaah
I'm a changed man
Cause u mean much to me
And I don't wanna be done
I'm doing all that I can
And everybody hates Chris
They can never understand
So can we love
Can we love
Can we love
Can we love
Can we love
Can we love
Can we love again
Girl I know I told you
Baby this ain't over
This ain't over
It ain't over
It ain't over
Ohhhhhh
It ain't overCaptcha
Piosenkę Chris Brown Changed Man przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Changed Man, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Changed Man. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Chris Brown Changed Man w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.